programy zrealizowane
PDF Drukuj Email

"Młodzi i Aktywni - dajmy im szansę"

Projekt "Młodzi i Aktywni - dajmy im szansę" realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 – Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu: od 1.09.2009 r. do 31.12.2011 r.


Raport z projektu "Młodzi i Aktywni - dajmy im szansę"

Konferencja podsumowująca projekt

 


 

 


 

 

© Parafia Trojcy Swietej

Wszelkie prawa zastrzezone