Warszawa
6526116
Your IP: 3.238.116.201
2024-07-14 04:27

Artykuły

Nowenna przed uroczystością św. Józefa

 "Polska potrzebuje silnych i odważnych mężczyzn, którzy potrafią brać odpowiedzialność za swoje życie i życie swoich bliskich. Niech nas w tym wspiera św. Józef - najlepszy patron do walki z kryzysem męskości!"

Ks. Dominik Chmielewski

Dzień 9
Dzień 8

Dzień 7
Dzień 6
Dzień 5
Dzień 4
Dzień 3
Dzień 2
Dzień 1


 

 

 

Dzień 9

✝️Modlitwa wstępna i wzbudzenie intencji:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny… ( proszę wymienić intencję )
ROZWAŻANIE
🔸️DZIEŃ DZIEWIĄTY (18marzec)
Szczęśliwy lud, co umie się radować, chodzi, o Panie, w świetle Twego oblicza. Cieszą się zawsze Twoim imieniem. Wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.
Ps 89,16-17
Święty Józefie, mimo że Bóg mocno Cię doświadczał, nie gasła w Tobie radość. Jako Jego wierny sługa nawet w przeciwnościach nie traciłeś pogody ducha. Bóg przez swoje słowo zapewniał Cię o swojej obecności, a Ty pokładałeś w Nim całą nadzieję. Bliska więź z Panem przywracała Ci radość także wtedy, gdy nie wszystko rozumiałeś, a Twoja droga wiodła przez mrok. Twój wzrok spoczywał na Bogu, którego oblicze kontemplowałeś w osobie Jezusa.
Prowadzony przez Ducha Świętego i napełniony Nim, już kosztowałeś owoców Paschy Pana. Nakierowany na Boga, gotowy zawsze wypełniać Jego zamysły, posłuszny bez granic Jego prawu, byłeś jak ,,drzewo zasadzone nad płynącą wodą” (por.Ps 1,3) Twoje życie owocowało… Byłeś najszczęśliwszym mężem i ojcem na ziemi. Twoje Serce było stale zjednoczone z Sercami Jezusa i Maryi, bo nie rozdzielał Was żaden grzech. Tworzyliście najpiękniejszą wspólnotę miłości.
Wyzwalaj nas z więzów grzechu, które krępują w nas życie otrzymane przez Boga. Pomóż nam zachować radość ludzi czystego serca. Przy Tobie pragniemy na nowo odkrywać dar naszego powołania i pod Twoją opieką budować szczęśliwe rodziny i wspólnoty.
Bądź z nami, gdy rzeczywistość gasi w nas radość dzieci Ojca. Prowadź nas do Jezusa i Maryi, abyśmy w ich Sercach odnajdywali pokrzepienie w trudzie naszej ziemskiej wędrówki. Otwieraj nasze oczy i uszy na Boga, który do nas przemawia i pragnie nami kierować. Ucz nas każdego dnia w Jego słowie odnajdywać pociechę, umocnienie i światło.
Litania do św. Józefa
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
✝️ MODLITWA NA ZAKOŃCZENIE NOWENNY
Święty Józefie, dziękujemy Ci za czas nowenny i wszystkie łaski, jakimi nas hojnie obdarowałeś. Raz jeszcze powierzając się Twojemu dobremu sercu, ośmielamy się prosić: przyjmij nas do grona Twoich dzieci, które będziesz otaczał troską i prowadził drogami wiary, nadziei i miłości. Oddajemy Ci nasze życie i godzinę naszej śmierci, wierząc, że przeprowadzisz nas do krainy wiecznego szczęścia, gdzie wraz z Tobą będziemy radować się przebywaniem w bliskości Ojca. Uwielbiamy Go za miłosierdzie jakie nam ukazuje przez Ciebie – patrona i opiekuna Kościoła Świętego. Amen.

 

Dzień 8

✝️Modlitwa wstępna i wzbudzenie intencji:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny… ( proszę wymienić intencję )
ROZWAŻANIE
🔸️DZIEŃ ÓSMY (17marzec)
Szczęśliwy, kto się boi Pana i kto chodzi Jego drogami! Bo z pracy rąk swoich na pewno będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze będzie ci się wiodło.
Ps 128,1-2
Święty Józefie, czcimy Cię jako patrona ludzi pracy. Wykonywałeś swój zawód z pełnym oddaniem i precyzją. Ceniono Twój warsztat i Ty ceniłeś swoje zajęcie. Z rzetelnością podchodziłeś do każdego zadania, jakie Ci zlecono. Jak bardzo potrzebujemy uczyć się od Ciebie właściwego podejścia do naszych codziennych obowiązków! Jak bardzo potrzebujemy przejmować od Ciebie ducha staranności! Chroń nas przed rutyną w wykonywaniu naszej pracy. Ucz nas współpracy z Duchem Świętym, której owocem będzie twórcze zaangażowanie w nasze obowiązki. Wyzwalaj nas od pokusy narzekania i przywróć nam właściwe spojrzenie na trud codzienności. Co dnia dodawaj sił w znoju… Ucz nas błogosławić Boga za to, że możemy pracować.
Dziękujemy za to, że uczysz nas odkrywać sens pracy. Pokazujesz, że ma ona nie tylko przynosić korzyść materialną, lecz także przyczyniać się do naszego wzrostu. Przez pracę możemy pomnażać dary otrzymane od Stwórcy, czyniąc sobie ziemię poddaną (por.Rdz 1,28). Służąc naszym bliźnim, mamy wzrastać w miłości do Boga i ludzi. Spraw, by tak się działo. Módl się za nami, aby nasza codzienna praca przyczyniała się do naszego uświęcenia.
Twoja praca w warsztacie cieśli – przez wiele lat – była zarazem przebywaniem w obecności Jezusa, który przy Tobie uczył się zawodu, a później wraz z Tobą pracował. Jego obecność napełniała Cię tak wielkim szczęściem! Spraw, niech i nasza praca zbliża nas do Jezusa. Ucz nas także podczas wykonywanych zajęć kierować nasze myśli i serca ku Bogu, abyśmy nasz codzienny trud potrafili łączyć z ofiarą Jezusa.
Prosimy, dbaj także o nasze potrzeby materialne. Chroń nas przed pogonią za pieniędzmi. Ucz nas harmonijnie łączyć pracę z odpoczynkiem. Pomóż za wszystko dziękować Panu, którego chwałą jesteśmy.
✝️ Litania do św. Józefa
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 Dzień 7

✝️Modlitwa wstępna i wzbudzenie intencji:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny… ( proszę wymienić intencję )
ROZWAŻANIE
🔸️DZIEŃ SIÓDMY (16 marzec)
Zachowam dla niego łaskawość swą na wieki i wierne będzie z nim przymierze. Sprawię, że potomstwo jego będzie wieczne, a jego tron – trwały jak dni nieba.
Ps 89, 29-30
Święty Józefie, Twoja pokora została wyróżniona przez Boga. Pan wybrał Cię spośród wszystkich mężczyzn na ziemi i obdarował tak wielkimi przywilejami , bo wiedział, że Twoje Przeczyste Serce nie uniesie się pychą. Hojnie szafujesz dobrami, nad którymi On ustanowił Cię zarządcą. Kochałeś ukrycie i nadal pozostajesz w cieniu. Zapewniasz bezpieczeństwo tym, którzy się do Ciebie uciekają, i wskazujesz na Jezusa, którego nam niesiesz. Pozwalając nam doświadczać Twojej opieki, oddajesz nas w czułe ramiona Maryi, Twojej Małżonki.
Ty wiesz, jak wiele jest w nas ducha tego świata. Pragniemy być zauważani, doceniani, chwaleni… Tak często szukamy własnej chwały zamiast chwały naszego Boga. Potrzebujemy Ciebie, aby przy Tobie stawać się pokornymi sługami Pana, rozmiłowanymi w Nim bez granic. Otaczaj nas swoją potężną modlitwą. Chroń nas przed szukaniem pierwszych miejsc. Ucz nas życia ukrytego w Bogu, które zaowocuje pełnym otwarciem na łaskę.
Całkowicie oddany bez granic Bogu, gotowy kochać bezinteresowną miłością, wprowadzałeś w wasze rodzinne życie harmonię. Zapewniałeś poczucie bezpieczeństwa Jezusowi i Maryi, których Bóg powierzył Twojej opiece. Wciąż jesteś blisko tych , których Pan oddał w Twoje dobre ręce. Jesteś z pokrzywdzonymi przez los, którym brakuje oparcia w ludziach. Wspierasz ubogich , słabych, zranionych, złamanych na duchu, którym trudno uwierzyć w dobroć Boga. Bierzesz w swoje ojcowskie ramiona opuszczonych i bezradnych. Uczysz nas żyć Chrystusowym pokojem.
Prosimy, wychowuj nas, abyśmy stawali się pokornymi sługami Boga.
Pomóż nam zapomnieć o sobie, abyśmy byli dla bliźnich. Ucz nas wrażliwości na los każdego człowieka doświadczającego samotności, biedy, zagubienia – byśmy płakali z tymi , którzy płaczą, i współcierpieli z tymi, którzy cierpią. Czyń nas Twoimi dziećmi , gotowymi zaprowadzać na ziemi sprawiedliwość, którą przyniósł Boży Syn. Pozwól nam głosić Jego królestwo czynami miłości. Pomagaj nam kochać miłością nieszukającą poklasku, nieunoszącą się pychą, gotową wszystko znosić i we wszystkim pokładać nadzieję.
✝️ Litania do św. Józefa
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień 6

✝️Modlitwa wstępna i wzbudzenie intencji:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny… ( proszę wymienić intencję )
ROZWAŻANIE
🔸️DZIEŃ SZÓSTY (15 marzec)
Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, Kto zamieszka na Twojej świętej górze? Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie.
Ps 15,1-2
Święty Józefie, cechowała Cię niezwykła skromność. Kochałeś ukrycie… Wolny od względów ludzkich, cieszyłeś się spojrzeniem Boga i swojej Małżonki. Ubóstwo Twojego ducha doskonale harmonizowało z ubogim życiem, jakie prowadziłeś wraz z Rodziną. Ewangelia mówi, że po dniach oczyszczenia, przynosząc Panu Dzieciątko Jezus, razem z Maryją składaliście ofiarę ubogich – parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa (por. Łk 2,22-24). Twoje dni wypełnione były ciężką pracą, całą nadzieję pokładałeś jednak w Bogu, wierząc, że to On zapewnia Wam byt. Umiałeś zadawalać się tym, co przygotowała dla Was Boża opatrzność. Nie gromadziłeś dóbr na ziemi.
Całym sercem ufałeś Panu, dlatego nie targały Toba niepokoje o jutro. Poddany woli Boga, przyjmowałeś trudne doświadczenia skrajnego ubóstwa, gdy jako głowa rodziny nie mogłeś zapewnić jej utrzymania. Tak było podczas ucieczki do obcej ziemi i na początku pobytu w Egipcie.
Jak bardzo potrzebujemy uczyć się od Ciebie wielkiego zawierzenia Bogu! Pragniemy obrać Cię za patrona naszych ognisk rodzinnych. Zaradzaj naszym trudnościom. Ucz nas pracowitości, ale wyzwalaj od pogoni za dobrami doczesnymi. Niech całe nasze życie będzie poleganiem na Panu, który zabezpiecza nasz los.
Ojcze ubogich, ucz nas dzielić się z potrzebującymi tym, co posiadamy, a także otaczać troską mniej zaradnych. Wyzwalaj nas od pychy żywota. Chcemy pod Twoja opieką stawać się ludźmi pełnymi skromności. Czyń nas ubogimi duchem, którzy za każde dobro dziękują Panu.
✝️ Litania do św. Józefa
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Dzień 5

Modlitwa wstępna i wzbudzenie intencji:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny… ( proszę wymienić intencję )
ROZWAŻANIE
🔸️DZIEŃ PIĄTY (14 MARZEC)
Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.
Ps 92,13-14

>Święty Józefie, Twoja dziewicza czystość zaowocowała niezwykłą płodnością w wymiarze ducha. To Tobie Bóg powierzył swojego Syna , abyś był dla Niego ziemskim ojcem. Twoje ramiona dawały Jezusowi oparcie. Przy Tobie kształtowała się Jego osobowość. Jako prawowierny Żyd wprowadzałeś Go w świat wiary i praktyk religijnych. Przykładem własnego życia uczyłeś Go modlitwy , a także spojrzenia na rzeczywistość oczami wiary. Syn Boży pozostawał Tobie poddany, bo taki był zamysł Ojca. Ty uczyłeś Jezusa zawodu i wprowadzałeś Go w życie społeczne.

To ojcostwo prowadziło Cię do przyszłej misji: bycia opiekunem Kościoła zrodzonego na krzyżu z przebitego boku Twego przybranego Syna. Z woli Boga rozciągnąłeś swoją misję nad ludem Nowego Przymierza, podejmując wobec nas duchowe ojcostwo. Odtąd dostrzegasz w każdym z nas Tego, którego Ojciec powierzył twej opiece. Czuwasz nie tylko nad niemającymi w nikim oparcia, lecz nad każdym wierzącym w Chrystusa. Ukazujesz nam czułe oblicze Boga. Przy Tobie wzrastamy w łasce. Pan wyznaczył Ci szczególne posłannictwo w naszych czasach, tak mocno naznaczonych kryzysem wiary. Pomagasz nam odkryć tajemnicę Niepokalanego Serca Maryi, abyśmy przez nie jednoczyli się z Boskim Sercem Jezusa.
Potrzebujemy Twego Przeczystego Serca , a także Twoich ojcowskich ramion , aby przy Tobie doświadczać dobroci Boga. Potrzebujemy Twojego pogodnego spojrzenia , budzącego w nas zaufanie. Przy Tobie pragniemy i my – podobnie jak Jezus – wzrastać w mądrości i łasce. Czyń nas gotowymi z zapałem podejmować codzienny trud naszego powołania. Przynoś nam pociechę, dodawaj nam otuchy i umacniaj nas. Pomagaj nam co dnia odkrywać radość obecności Boga.
Módl się za nami, aby wzrastała w nas miłość, rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego. Pomagaj nam z odwagą podejmować zadania, jakie Pan w swojej mądrości wyznaczył każdemu z nas.
✝️ Litania do św. Józefa
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Dzień 4

✝️Modlitwa wstępna i wzbudzenie intencji:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny… ( proszę wymienić intencję )
ROZWAŻANIE
🔸️DZIEŃ CZWARTY ( 13 marzec )
Zawarłem przymierze z moim wybrańcem; przysiągłem słudze memu, Dawidowi: Utrwalę na wieki twoje potomstwo i tron twój utrwalę z pokolenia na pokolenie.
Ps 89, 4-5
Święty Józefie, dane Ci było wraz z Maryją trwać w adoracji Boskiego Dzieciątka od pierwszych chwil po Jego narodzeniu. Całe Twoje życie stało się kompletowaniem Tego, którego widziały Twoje oczy i dotykały Twoje ręce…
Kiedy po dniach oczyszczenia wniosłeś do świątyni małego Jezusa, pragnąc Go ofiarować Panu, usłyszałeś proroctwo Symeona, które wypowiedział, wziąwszy w objęcia wyczekiwanego Mesjasza. Ewangelista Łukasz zapisał: ,, A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono” ( Łk 2,33 ). Było to zdziwienie ludzi wiary, którzy rozważają wielkie dzieła Boga.
Trwałeś w pokornym milczeniu, pozwalając Panu mówić do Twego Serca. Stale nakierowany na Niego, kontemplowałeś usłyszane słowo. Nasłuchiwałeś głosu Bożej prawdy. Przebywając w obecności Jezusa, który wzrastał u Twego boku, a także uczył się przy Tobie zawodu cieśli , mogłeś z Nim prowadzić rozmowy. Twój wzrok spoczywał na Nim, gdy wspólnie pracowaliście w Twoim warsztacie , spożywaliście posiłki, spędzaliście czas w domu… Wraz ze swoją Małżonką dzieliłeś radość przebywania z Jezusem. On był w centrum Waszego wspólnego życia.
Swoją codzienną pracę łączyłeś z głęboka modlitwą. Dbałeś także o czas przeznaczony wyłącznie na spotkanie z Bogiem. Modlitwa nie tyle dawała Ci siłę w trudnych okolicznościach, ale była osią Twojego życia skoncentrowanego na Bogu. Poprzedzała wszystkie Twoje decyzje i czyny.
Pragniemy trwać w Twojej nazareńskiej szkole modlitwy, ucząc się prostoty przebywania z Jezusem i Jego Matką. Pomóż nam wzrastać w więzi z Panem, której wyrazem będzie nieprzerwany dialog serca z Nim. Ucz nas milczenia i ciszy, w których zrodzi się w nas modlitwa. Wraz z Maryja wychowuj nas do wiernego słuchania słowa Boga. Uczcie nas adoracji Jezusa, który dla nas stał się chlebem życia. Uczcie nas adorowania Boga obecnego w nas samych i w drugim człowieku. Niech nasza modlitwa będzie nieustannym czerpaniem sił z Boga, aby i w nas ujawniło się całe piękno ludzi stworzonych na obraz i podobieństwo Stwórcy.
✝️ Litania do św. Józefa
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
św. Józefie, módl się za nami!

Dzień 3

✝️Modlitwa wstępna i wzbudzenie intencji:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny… ( proszę wymienić intencję )
ROZWAŻANIE
🔸️DZIEŃ TRZECI (12 MARZEC)
Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie, Jego święte imię!
Ps 97,11-12
Święty Józefie, byłeś cały sprawiedliwy. Bóg wybrał Cię ze wszystkich mężczyzn ziemi, bo w Jego oczach stałeś się godny roli przybranego ojca Syna Bożego. On znał Twoje serce, dlatego obdarzył Cię tak wielkim zaufaniem. Pełen pokory i męstwa stwarzałeś Jezusowi warunki potrzebne do wzrastania i harmonijnego rozwoju. Miałeś udział w pełni Bożej łaski, przebywając w bliskości Boga – człowieka, żyjąc z Nim pod jednym dachem, okazując Mu ojcowską czułość, dzieląc z Nim rodzinne szczęście… Przenikała Cię świętość Stworzyciela. Żyłeś w promieniach świętości Twojej Niepokalanej Małżonki. Jednoczyła Was najczystsza miłość, wolna od cienia egoizmu. Byliście dla siebie największym darem. Jak bardzo pociąga nas piękno Waszych wzajemnych więzi!
Twoja sprawiedliwość to owoc Twojego poddania łasce. Ty wiesz, że często ustawiamy przed sobą bożki, które przesłaniają nam prawdziwego Boga. Naśladując Ciebie chcemy prostować drogi naszego życia i stawiać na pierwszym miejscu Pana oraz Jego sprawiedliwość. Pomóż nam wyzbywać się tego, co jeszcze zamyka nas na Boży dar. Wyzwalaj nas z wszelkiej niesprawiedliwości, w jakiej świadomie lub nieświadomie tkwimy.
Bądź nam patronem i przewodnikiem na naszej drodze do świętości. Prowadź nas do serc Jezusa i Maryi, abyśmy odzyskali pełną radość. Niech pod Twoją opieką stajemy się ludźmi sprawiedliwymi, którzy myślą i postępują zgodnie z nauką Pana. Pomóż nam zaprowadzać Boży ład w całym naszym życiu. Kształtuj nasze relacje z bliźnimi, aby nabierały piękna i głębi.
Spraw, niech z każdym dniem wzrasta w nas pragnienie świętości. Wciąż ukazuj nam jeden jasny cel: Boga i Jego królestwo. Prowadź nas drogą miłości, aby nasze życie wydało plon - zgodnie z zamiarem Pana.
✝️ Litania do św. Józefa
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Św. Józefie, módl się za nami!


Dzień 2

✝️Modlitwa wstępna i wzbudzenie intencji:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny… ( proszę wymienić intencję )
ROZWAŻANIE
🔸️DZIEŃ DRUGI ( 11 marzec )
Twoje słowo jest lampą dla moich kroków i światłem na mojej ścieżce. Przysiągłem i postanawiam przestrzegać Twoich sprawiedliwych wyroków.
Ps 119,105-106
Święty Józefie, jesteś dla nas wzorem wiary i zawierzenia Bogu. Radość przebywania w stałej obecności Jezusa i Twej Dziewiczej Małżonki była poprzedzona nocą cierpienia. Panu oddawałeś bolesne niezrozumienie, gdy dowiedziałeś się, że Maryja jest brzemienna. Niebawem otrzymałeś od Niego odpowiedź.
Nie traciłeś pokoju serca w najtrudniejszych nawet okolicznościach, bo ufałeś Bogu. Gdy nie mogłeś zapewnić godnego miejsca narodzin Synowi Bożemu, poddałeś się woli Ojca i przystałeś na narodziny Króla nieba i ziemi w lichej stajence. Zrozumiałeś, że sam Bóg zapragnął przyjść na świat w tak radykalnym ubóstwie. Stale kierowała Tobą Boża mądrość, pozwalając Ci odczytać zamiary Pana. Jego słowo oświecało Twoje kroki. Było dla Ciebie lampą także wówczas, gdy przedzierałeś się przez mrok życiowych trudności.
Dzięki temu, że polegałeś na Bogu, umiałeś dawać poczucie bezpieczeństwa zarówno swojej Małżonce, jak i Jezusowi. Zbudzony w nocy przez anioła, posłuszny jego wezwaniu, w pełnym zawierzeniu Bożej Opatrzności wraz z Maryją uchodziłeś do Egiptu, aby uchronić przed złością Heroda Wasz jedyny Skarb - małego Jezusa. Wiara w Boga i Bogu była Twoją mocą w trudzie przebywania w obcej ziemi, gdzie brakowało Wam schronienia, środków do życia... Wiara i posłuszeństwo Bogu przyprowadziły Cię wraz z Rodziną do Nazaretu po śmierci prześladowcy.
Prosimy, ucz nas całkowicie zdawać się na Jezusa - gdy nie widzimy drogi i nie rozumiemy tego, co wydarza się w naszym życiu. Ucz nas polegać na słowie Pana, które oświetla kroki i nie pozwala błądzić.
Przyjmij nas do Twojej szkoły wiary, która wiedzie przez ciemności do paschalnego światła opromieniającego każdy krok na ziemskiej drodze. Niech pod Twoją opieką wzrastamy w zawierzeniu Bogu. Przynoś nam umocnienie w życiowych utrapieniach, które dopuści na nas Bóg. Wypraszaj nam gotowość przeciwstawiania się Złemu i jego podstępnym zakusom. Oddalaj od nas niepotrzebne troski, które powstrzymują w nas wzrost zasianego ziarna słowa.
✝️ Litania do św. Józefa
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
św. Józefie módl się za nami!


Dzień 1

✝️Modlitwa wstępna i wzbudzenie intencji:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
O chwalebny Święty Józefie, przybrany ojcze Pana Naszego Jezusa Chrystusa i przeczysty Oblubieńcze Niepokalanej Dziewicy Maryi, oto ja, niegodny Twój czciciel, oddaję się Tobie w opiekę i obieram sobie Ciebie za mego szczególnego patrona, opiekuna, wspomożyciela i orędownika u Boga. Wyjednaj mi łaskę dobrego życia i szczęśliwej śmierci wraz z dobrodziejstwem, o które dzisiaj proszę Cię w tej nowennie w sposób szczególny… ( proszę wymienić intencję )
ROZWAŻANIE
🔸️DZIEŃ PIERWSZY ( 10 MARZEC )
Dusza jego trwać będzie w szczęściu, a jego potomstwo posiądzie ziemię. Pan przyjaźnie obcuje z tymi, którzy się Go boją i powierza im swoje przymierze.
Ps 25,13-14
Święty Józefie zachwyca nas Twoja miłość do Maryi i Twoja sprawiedliwość. Nie chcąc narazić na zniesławienie Tej, którą wybrałeś na towarzyszkę życia, stojących przed nieprzeniknioną dla Ciebie tajemnicą poczęcia Dziecka, zamierzałeś potajemnie Ją oddalić. Prawo kazało kamienować za grzech cudzołóstwa. Ty jednak, znając Maryję, byłeś przekonany, że jest Ona bez winy... Kiedy przeżywałeś najgłębsze wewnętrzne rozterki, Bóg objawił Ci swój zamiar.
Usłyszałeś od anioła Pańskiego, który ukazał Ci się we śnie: ,, Józefie, Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" ( Mt 1, 20-21 ).
Jak wielkoduszna była Twoja odpowiedź! Bez wahania, w pokorze przyjąłeś jedyne w dziejach ludzkości posłannictwo: bycie opiekunem Syna Bożego. Wziąłeś do siebie swoją Małżonkę.
Święty Józefie, tak jak Maryja całkowicie oddałeś się do dyspozycji Boga, pragnąc wypełniać Jego wolę. Miłowałeś Go ponad wszystko i pozostałeś uległy Duchowi Świętemu. Potrzebujemy Ciebie, abyśmy w cieniu Twojej opieki potrafili usłyszeć Boże pragnienia i przy Tobie stali się gotowi je wypełnić.
Wyzwalaj nas z wszelkiej opieszałości w miłowaniu Boga. Pomóż odwrócić wzrok od tego, co przysłania Pana, i dostrzec jasny cel: wieczne szczęście w zjednoczeniu z Nim w chwale królestwa Ojca. Co dnia ucz nas wrażliwości na natchnienia Ducha Świętego i posłuszeństwa Jemu. Prosimy, ucz nas kochać Maryję. Chcemy jak Ty wziąć Ją do siebie, aby przez Nią przyjmować Bożą łaskę.
✝️ Litania do św. Józefa
Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Opiekunie Odkupiciela,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,
Troskliwy obrońco Chrystusa,
Sługo Chrystusa,
Sługo zbawienia,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,
Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Podporo w trudnościach,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie wygnańców,
Patronie cierpiących,
Patronie ubogich,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.
P: Ustanowił go panem domu swego.
W: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
Módlmy się: Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu na ziemi cześć jako Opiekunowi, zasłużyli na jego orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
św. Józefie, módl się za nami!

Święty Józef - ukochany ojciec

Parafia Trójcy Przenajświętszej
37-450 Stalowa Wola,
Ofiar Katynia57

Nadsański Bank Spółdzielczy,
Stalowa Wola

68 9430 0006 0040 9092 2000 0001


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk