Warszawa
4284153
Your IP: 52.203.18.65
2022-01-20 21:30

Artykuły

Regulamin Parafialnego Konkursu na najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

§1
Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Parafia Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.


§2
Cele konkursu
1. Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
2. Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej;
3. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy społeczności lokalnej wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia;
4. Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz dorosłych;
6. Integracja wspólnoty rodzinnej (szopka może być wykonana z pomocą członków rodziny).
7. Stworzenie warunków korzystania z różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

§3
Tematyka konkursu
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą: nawiązanie do tradycji, architektura, figurki, kolorystyka, nowatorstwo, dekoracyjność i ogólne wrażenie estetyczne.


§4
Warunki konkursu
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych (w tym również przedszkola) znajdujących się na terenie parafii Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.


2. Prace oceniane będą w 3 kategoriach:
- Kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie klas I – III szkoły podstawowej wraz z opiekunami,
- Kategoria II - uczniowie kl. IV-VI (prace indywidualne lub grupowe do 3 osób),
- Kategoria III - uczniowie klas VII – VIII PSP (prace indywidualne lub grupowe do 3 osób) – prace wykonane przez większą liczbę osób nie będą oceniane.


3. Każdy uczestnik (zespół uczestników) powinien dostarczyć jedną pracę przestrzenną na podstawie nie mniejszej niż 20cm x 20cm i nie większej niż 50cm x 50cm wykonaną z dowolnego tworzywa, przy czym zaleca się wykonywanie szopek z materiałów trwałych: sznurków jutowych, lnu, roślin, masy solnej, gliny, tektury, słomy, drewna, plasteliny, itp. Technika wykonania pracy dowolna. Wszystkie elementy szopki powinny być wykonane własnoręcznie.


4. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by nie przesuwały się. Pracę należy opatrzyć metryczką, przymocowaną na stałe do pracy, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko autora lub autorów, kategorię konkursową, określenie szkoły i klasy autora/autorów lub placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu.


5. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.


6. Uczestnicy konkursu składając prace wyrażają zgodę na prezentację pracy w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli, na wykorzystanie przez organizatora materiałów dostarczonych do konkursu do działań informacyjno-promocyjnych i wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych na metryczce każdej z prac dla potrzeb oraz działań dotyczących realizacji konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.


§5
Ocena prac i nagrody
1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatora specjalnie do tego celu.
2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów;
- wkład pracy;
- estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
3. Komisja Konkursowa oceni szopki w trzech kategoriach konkursowych wymienionych w § 4 pkt 2. W każdej z nich zostaną nagrodzeni trzej wykonawcy najpiękniejszych szopek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Organizator zastrzega prawo do innego podziału nagród, w tym do nie przyznawania nagród w danej kategorii lub przyznania nagród/wyróżnień dodatkowych.


§6
Terminy
1. Prace należy składać u katechetów w szkołach lub w siedzibie organizatora konkursu do dnia 23 grudnia 2021 roku.
2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 6 stycznia 2022r. po mszy św. o godz. 12.00 w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej w Stalowej Woli.


§7
Postanowienia końcowe
1. Po ocenie prac przez Komisję Konkursową zostanie zorganizowana wystawa wszystkich szopek bożonarodzeniowych wykonanych na konkurs.
2. Po wystawie prace zgłoszone do konkursu zostaną zwrócone autorom.
3. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność i prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.

Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby

Parafia Trójcy Przenajświętszej
37-450 Stalowa Wola,
Ofiar Katynia57

Nadsański Bank Spółdzielczy,
Stalowa Wola

68 9430 0006 0040 9092 2000 0001


 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk